rain.gg
rain.gg

众所周知,因为磨损值和模板编号的存在,CS:GO中每个皮肤都是独一无二的。部分皮肤由于模板编号的不同,外观存在明显的差异––玄学皮肤。

下面是我搜集到的在模板编号不同的情况下,外观存在着明显差异的皮肤。(CT/T: AWP    SSG 08)

                                         AWP

粉红 DDPAT

*嘣*

冥界之河

蝮蛇迷彩

电子蜂巢

猫猫狗狗

狮子之日

狩猎网格


                                      SSG 08

渐变强酸
海滨印花
热带风暴
橙黄镂刻
玛雅之梦
黑水
青苔虚线

下面是我正在用的两个AWP皮肤,分别是狮子之日和冥界之河。由于图形比较小,建议放大嗷。狮子之日是正面半个太阳,背面恶魔眼;冥界之河是正面白骷髅头。