rain.gg
rain.gg

5E Arena Asia Cup Fall 2023 // 2023年08年28日 // Bo3 // 18:00 (BJT) // 5yclone 对阵 LVG // 本场比赛有HLTV记录 // 本场比赛无x1nG银杏解说 // 5yclone加油!!!LVG加油!!! // We are 5yclone!We are Lynn Vision Gaming!